Útkeresés


Hogyan lesz valakiből Keresztes Nővér?

„Járják egyszerűen az Isten útjait és sohase keressenek valami rendkívülit!”

                                                                                                                                     Maria Theresia anyaÉl bennem a gondolat, a vágy Isten után? A kérdés: én? … keresztes nővér?

 

Ha valakiben él a vágy, hogy Jézust kövesse a szerzetesi életformában, és szeretné megismerni a közösségünket, akkor az első lépésekben lehetősége van találkozni velünk. Beszélgetni, feltenni a kérdéseket.

 

Ha a vágy tovább él, és mélyebben szeretne valaki a közösséghez tartozni, akkor megkezdődhet a jelöltség ideje. Ez alatt az idő alatt a jelölt vagy saját otthonában él, és rendszeres kapcsolatban áll a közösséggel, hosszabb – rövidebb időket a közösségben tölt, vagy már a közösségben él. Személyes életkörülményeitől függően munkáját tanulmányait tovább végzi. Ez idő alatt kíséri őt egy nővér. Rendszeres beszélgetések, kezdeti betekintés közösségünk karizmájába és életformájába része ennek az időszaknak. A beszélgetésekben a jelölt tisztázhatja motivációját .

 

Egy további konkrét lépés a posztulátusba való felvétel. Ebben az időszakban a posztuláns  tudatosabban figyel Isten hívó szavára és saját válaszára. A posztuláns a tartományközi képző közösségben él, ami jelenleg a németországi Hegneben található.  Tapasztalatokat szerez önmagáról a közösségi életben. Megélheti az ima, a munka, a közösség és a szabadidő ritmusát. Külső jelként megkapja a kongregáció medálját.

 

Az elköteleződés felé vezető út következő lépésében a posztuláns kéri felvételét a novicitáusba. Megkapja rendünk szabályzatát, ettől a naptól kezdve nővérnek szólítjuk.

A noviciátusban még inkább elmélyül az Istennel való kapcsolata. A novicia mélyebben megismeri önmagát és hivatását közösségünkben. A noviciátus első szakaszában a novicia elsődleges dolga Máriához hasonlóan figyelni, megőrizni és el-elgondolkodni Jézus szavain.  Ez idő alatt kevés és egyszerű munkát végez. Mélyebben tanulmányozza lelkiségünket, szabályzatunkat és az evangéliumi tanácsok szerinti életet.

A noviciátus második szakaszában meghatározóak a gyakorlati tapasztalatok, melyeket a novicia rendünk más közösségeiben szerez. Itt megtapasztalhatja önmagát, mint szerzetest az ima, a közösség, a munka és a szabadidő feszültségében. Ebben a hétköznapi ritmusban mélyebben megélheti és begyakorolhatja az evangéliumi tanácsok szerinti életet.

 A két év noviciátust követően kérheti, hogy letehesse a tisztaság, szegénység és engedelmesség fogadalmait 2 évre. Igent mondjon Isten hívására és elkötelezze magát a Keresztes Nővérek közösségében.

Külső jelként megkapja a Keresztes Nővérek mellkeresztjét.

Ezzel megkezdődik a juniorátus időszaka. A nővér egy közösségben él és végzi személyes karizmája szerinti apostoli feladatait, részt vesz a juniorátus képzési alkalmain és készül a végleges elköteleződésre, az örökfogadalomra. Ennek ideje minimum 5 év.

 Az örökfogadalommal a nővérek képzése nem ér véget. Fejlődésre, elmélyülésre egész életünk során szükség van. Ehhez renden belüli és renden kívüli kínálatokat és lehetőségeket is igénybe vehetünk.

Ha érdekel a közösségünk, az életformánk és szeretnél kapcsolataba lépni velünk, akkor a hivatas@keresztesnoverek.hu  e-mail címre várjuk leveledet.

 

 

Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek

Sororum Caritatis Sanctae Crucis - SCSC