Alapítóink, boldogok


Pater Theodosius Florentini OfmCap

1808-1865 Svájc

"A kor szükséglete, Isten akarata."

Egy ember, aki olvasott az idők jeleiben.
Egy férfi, aki bízott a nők erejében.
Egy szerzetes, aki mindig az Isten akaratát kereste.
A korát meghaladó társadalmi víziók, Istenbe vetett hit, az emberi szenvedés enyhítésének vágya vezették életét.


Maria Theresia Scherer anya

1825-1888 Svájc
1995-ben II. János Pál pápa boldoggá avatta

„Arra tekintünk, akitől minden erő származik.”

Egy ember aki, felismerte az emberek szükségét.
Egy , aki anyaként hordozta a felebarátot.
Egy Keresztes Nővér, aki az irgalmasságot magas fokon gyakorolta.
Egy Boldog, akinek életpéldája az embereknek utat mutatott.
 A hűség, a legnehezebb helyzetben is a kitartás, az odaadás, egyszerűség és józanság jellemezték emberi természetét.


Boldog Ulrika Nisch nővér

1882 – 1913 Németország
1987-ben II. János Pál pápa boldoggá avatta

„Az Isten Jó”

Egy ember aki, egészen közel volt Istenhez és embertársaihoz.
Egy , akinek közelsége biztonságot és bizalmat adott.
Egy Keresztes Nővér, akit Isten bensőséges imaélettel és mély lelki tapasztalatokkal áldott meg.
Egy Boldog, kinek közbenjárásában bíznak az emberek, és akinek segítségét már sokan megtapasztalták.
Az egyszerűség, higgadtság, irgalom, alázat, imával átitatott munka, a másik ember szükségének megértése,
és egy természetes a hiteles életből fakadó autoritás jellemezték.


Boldog Zdenka Schelingova nővér

1916– 1955 Szlovákia 
2003-ban  II. János Pál pápa boldoggá avatta

„Minden hivatás a szeretetben gyökerezik.”

Egy ember aki, vágyott a szeretetet szolgálni.
Egy , aki másokért élt.
Egy Keresztes Nővér, akinek áldozata szabadságot hozott.
Egy Boldog, aki a megbocsájtás és a megbékélés tanúja.
Az öröm, segítőkészség, az alázat, egyszerűség, a bensőséges imaélet, önmagáról való lemondás
és az odaadás formálták benne istenképűségét.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek

Sororum Caritatis Sanctae Crucis - SCSC