Életformánk


"Úgy akartam ezt a kongregációt megszervezni, hogy mindenhol beilleszkedhessék,

mindenhol befogadásra találjon, minden körülmények között megállja a helyét."

Pater Theodosius

 

Karizmánk forrása Isten irgalmas szeretete, amely Jézus Krisztusban kiüresítette önmagát egészen a kereszthalálig. Ez a szeretet sarkallta konkrét tettekre Szent Ferencet és alapítóinkat, ez sürget bennünket is, hogy megtapasztalhatóvá tegyük Őt a világban. (vö.: Fil 2, 7-8) Küldetésünk Jézus Krisztus titkába gyökerezve, Assisi Szent Ferenctől ihletve, az alapító karizma kibontakoztatása és továbbfejlesztése a történelemben, mindezt az Egyház és a világ mai kihívásai között. Alapítóink szándéka szerint küldetésünk középpontjában az ember áll, korra, nemzetiségre, nemre, vallásra, társdalmi helyzetre való tekintet nélkül.
Apostoli közösség vagyunk, de elsődleges küldetésünk hogy megéljük Istennek szenteltségünket. Tevékenységünkhöz az erőt az Istennel való élő kapcsolatból és a közösség megéléséből merítjük. Napjaink szerves része szerte a világon a közösségi és személyes ima. A reggeli és esti dicséret, az Eucharistia ünneplése, valamint a napi fél óra elmélkedés egy szentírási részről, tartóoszlopai a hétköznapjainknak.

 

 

Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek

Sororum Caritatis Sanctae Crucis - SCSC